حرم مطهر
2024-05-21 08:43:03

پروژه های حرم مطهر

پروژه حرم مطهر رضوی شامل:

سایت کامپیوتر آستان قدس رضوی

ساختمان مرکز کنترل آستان قدس رضوی

رواق آزادی حرم مطهر

بست شیخ طوسی حرم مطهر

بست شیخ طبرسی حرم مطهر

سازمان توسعه حریم حرم

اشتراک گذاری:
دیدگاه‌ها